เมื่อรับสายเจอแก็งคอลเซ็นเตอร์ ทำอย่างไรดี ?

11/05/2018 nakorn 0

สภ.ท่าตูม ขอนำเสนอความรู้ให้แก่ประชาชน กรณีเมื่อรับสายเจอแก็งคอลเซ็นเตอร์จะทำอย่างไรดี เมื่อรับสายเจอแก็งคอลเซนเตอร์ ควรทำอย่างไรดี ?