การชุมนุมสาธารณะ

วันนี้ สภ.ท่าตูม จะได้นำเสนอความรู้เกี่ยวกับเรื่อง การชุมนุมสาธารณะ เรามาศึกษากันว่า การชุมนุมสาธารณะ คืออะไร
ตามพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. 2558 (พ.ร.บ.ชุมนุมฯ) “การชุมนุมสาธารณะ คือ การชุมนุมของบุคคลในที่สาธารณะเพื่อเรียกร้อง สนับสนุน คัดค้าน หรือแสดงความคิดเห็นในเรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยแสดงออกต่อประชาชนทั่วไป และบุคคลอื่นสามารถร่วมการชุมนุมนั้นได้ ไม่ว่าการชุมนุมนั้นจะมีการเดินขบวนหรือเคลื่อนย้ายด้วยหรือไม่” ซึ่งหากต้องทำการชุมนุม จะต้องทำการแจ้งการชุมชุมสาธารณะ ต่อ สถานีตำรวจท้องที่ ภายใน 24 ชั่วโมง ก่อนจะเริ่มการชุมนุม สนใจอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม อ่านได้ที่ >>>>https://tlhr2014.wordpress.com/2016/03/01/public_assembly_act/

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*