ประวัติสถานีตำรวจ

สถานีตำรวจภูธรท่าตูม ตั้งขึ้นเมื่อ ปี พ.ศ. 2475 ตั้งอยู่บริเวณถนนเลียบฝั่งแม่น้ำมูล ปี พ.ศ. 2495 ย้ายมาตั้งที่ทำการแห่งใหม่ที่ตั้งปัจจุบัน โดยมี ร.ต.ต.แม้น ปิยะวงค์ เป็นหัวหน้าสถานีคนแรก และต่อมาเมื่อปี พ.ศ.2544 ทางราชการได้อนุมัติงบประมาณสร้างสถานีตำรวจหลังใหม่ขึ้น อยู่ทางด้านทิศเหนืออาคารหลังเก่า สร้างเสร็จในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2545 ผู้บริหารมีตำแหน่งเป็นผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ ปัจจุบันคือ พ.ต.อ.นคร ภู่รัตน์ เป็นผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรท่าตูม จนถึงปัจจุบัน

 

 

รายชื่อผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าสถานีตำรวจภูธรท่าตูม

 1. ร.ต.ต.เขียน สุวรรณประดิษฐ์ ตำแหน่ง หัวหน้าสถานีตำรวจ พ.ศ. 2483-2485
 2. ร.ต.อ.สมพร ตู้สมพร ตำแหน่ง หัวหน้าสถานีตำรวจ พ.ศ. 2485-2485
 3. ร.ต.ต.แหลม เทียนชัย ตำแหน่ง หัวหน้าสถานีตำรวจ พ.ศ. 2486-2487
 4. ร.ต.ต.เผด็จ ทองชำนิ ตำแหน่ง ผบ.กอง พ.ศ. 2487-2489
 5. ร.ต.ต.วสันต์ วณิชย์  ตำแหน่ง ผบ.กอง พ.ศ. 2489-2493
 6. ร.ต.อ.แม้น ปิยะวงค์ ตำแหน่ง ผบ.กอง พ.ศ. 2493-2502
 7. ร.ต.ท.จำรัส ฮามคำไพ ตำแหน่ง ผบ.กอง พ.ศ. 2502-2503
 8. พ.ต.ต.ดำริห์ พวงพุฒิ ตำแหน่ง ผบ.กอง พ.ศ. 2503-2508
 9. ร.ต.อ.ล้วน เต็มรักษ์ ตำแหน่ง ผบ.กอง พ.ศ. 2508-2511
 10. พ.ต.ท.เพิ่ม ชาติพุฒิ ตำแหน่ง ผบ.กอง พ.ศ. 2511-2514
 11. พ.ต.ท.ชาติชาย ศังขจันทรานนท์ ตำแหน่ง สวญ. พ.ศ. 2514-2518
 12. พ.ต.ท.มงคล นุชประพันธ์ ตำแหน่ง สวญ. พ.ศ. 2518-2519
 13. พ.ต.ท.บุรินทร์ ทนกล้า ตำแหน่ง สวญ. พ.ศ. 2519-2519
 14. พ.ต.ท.อัธยา รับงาม ตำแหน่ง สวญ. พ.ศ. 2519-2521
 15. พ.ต.ต.วิทยา มงคลการ ตำแหน่ง สวญ. พ.ศ. 2521-2523
 16. พ.ต.ต.สมชาย อุเทศ ตำแหน่ง สวญ. พ.ศ. 2523-2525
 17. พ.ต.ท.ประสิทธิ์ ชไพฑูรย์ ตำแหน่ง สวญ. พ.ศ. 2525-2527
 18. พ.ต.ท.วสินธุ์ พันธุ์โกศล ตำแหน่ง สวญ. พ.ศ. 2527-2530
 19. พ.ต.ท.อัธยา รับงาม ตำแหน่ง สวญ. พ.ศ. 2530-2534
 20. พ.ต.ท.ชวลิต ภาวสุทธิการ ตำแหน่ง รอง ผกก. พ.ศ. 2534-2539 
 21. พ.ต.ท.ชลิต จันทรวัต ตำแหน่ง รอง ผกก. พ.ศ. 2539-2541
 22. พ.ต.อ.สนิท บวรเศรษฐพงศ์ ตำแหน่ง ผกก. พ.ศ. 2541-2542
 23. พ.ต.อ.สรศักดิ์ สืบวิสัย ตำแหน่ง ผกก. พ.ศ. 2542-2545
 24. พ.ต.อ.สมพล พูลสวัสดิ์ ตำแหน่ง ผกก. พ.ศ. 2545-2549
 25. พ.ต.อ.วิรัตน์ ถาดทอง ตำแหน่ง ผกก. พ.ศ. 2549-2549
 26. พ.ต.อ.เกรียงศักดิ์ แก้วมณี ตำแหน่ง ผกก. พ.ศ. 2549-2553
 27. พ.ต.อ.วิรัตน์ ถาดทอง ตำแหน่ง ผกก. พ.ศ. 2553-2555
 28. พ.ต.อ.สุจริต ปาณเล็ก ตำแหน่ง ผกก. พ.ศ. 2555-2558
 29. พ.ต.อ.สุรัตน์ ส่งเสริม ตำแหน่ง ผกก. พ.ศ. 2558-2559
 30. พ.ต.อ.ศรัญ นิลวรรณ ตำแหน่ง ผกก. พ.ศ. 2559-2561
 31. พ.ต.อ.นคร ภู่รัตน์ ตำแหน่ง ผกก. พ.ศ. 2561- ปัจจุบัน