รายนามผู้บังคับบัญชา

  1. พ.ต.อ.สราวุธ  ศรีวิฑูรย์ศักดิ์         ผกก.สภ.ท่าตูม
  2. พ.ต.ท.สมบูรณ์ เลือดกุมภา          รอง ผกก.ป.สภ.ท่าตูม
  3. พ.ต.ท.สมานชัย สุจริต                 รอง ผกก.(สอบสวน)สภ.ท่าตูม
  4. พ.ต.ท.ปรารภ เสริฐสูงเนิน            รอง ผกก.สส.สภ.ท่าตูม
  5. พ.ต.ท.พรชัย คงธนชัยสกุล          สวป.สภ.ท่าตูม
  6. พ.ต.ท.ชัยยงค์ ศรีศิลป์                 สว.(สอบสวน)สภ.ท่าตูม
  7. พ.ต.ท.หญิง อารีรัตน์ ดาโสภา      สว.อก.สภ.ท่าตูม
  8. พ.ต.ต.ศักดา ปุญญา                    สว.สส.สภ.ท่าตูม