รายนามผู้บังคับบัญชา

  1.  พ.ต.อ.นคร ภู่รัตน์                       ผกก.สภ.ท่าตูม
  2.  พ.ต.ท.วุฒิพงษ์ ทับแสง               รอง ผกก.ป.สภ.ท่าตูม
  3.  พ.ต.ท.สมานชัย สุจริต                รอง ผกก.(สอบสวน)สภ.ท่าตูม
  4.  พ.ต.ท.ประกิจ เหลืองวิลัย           รอง ผกก.สส.สภ.ท่าตูม
  5.  พ.ต.ท.พรชัย คงธนชัยสกุล         สวป.สภ.ท่าตูม
  6.  พ.ต.ท.ธีรพล เพิ่มพูน                  สว.(สอบสวน)สภ.ท่าตูม
  7.  พ.ต.ท.อิทธิพล กระจายศรี          สว.(สอบสวน)สภ.ท่าตูม
  8.  พ.ต.ท.ชัยยงค์ ศรีศิลป์                สว.(สอบสวน)สภ.ท่าตูม
  9.  พ.ต.ท.หญิง อารีรัตน์ ดาโสภา    สว.อก.สภ.ท่าตูม
  10.  พ.ต.ท.มนูปกรณ์ ซ่อนกลิ่น         สว.สส.สภ.ท่าตูม