รายนามผู้บังคับบัญชา

  1.  พ.ต.อ.นคร ภู่รัตน์                        ผกก.สภ.ท่าตูม
  2.  พ.ต.ท.พิบูลย์  คำจันทร์ดี            รอง ผกก.ป.สภ.ท่าตูม
  3.  พ.ต.ท.สมานชัย สุจริต                รอง ผกก.(สอบสวน)สภ.ท่าตูม
  4.  พ.ต.ท.ประกิจ เหลืองวิลัย           รอง ผกก.สส.สภ.ท่าตูม
  5.  พ.ต.ท.พรชัย คงธนชัยสกุล         สวป.สภ.ท่าตูม
  6.  พ.ต.ท.ชัยยงค์ ศรีศิลป์                สว.(สอบสวน)สภ.ท่าตูม
  7.  พ.ต.ท.หญิง อารีรัตน์ ดาโสภา     สว.อก.สภ.ท่าตูม
  8. พ.ต.ท.สนิท  หงส์สุวรรณ์             สว.สส.สภ.ท่าตูม