การชุมนุมสาธารณะ

20/05/2018 nakorn 0

วันนี้ สภ.ท่าตูม จะได้นำเสนอความรู้เกี่ยวกับเรื่อง การชุมนุมสาธารณะ เรามาศึกษากันว่า การชุมนุมสาธารณะ คืออะไร ตามพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. 2558 (พ.ร.บ.ชุมนุมฯ) “การชุมนุมสาธารณะ คือ การชุมนุมของบุคคลในที่สาธารณะเพื่อเรียกร้อง สนับสนุน คัดค้าน หรือแสดงความคิดเห็นในเรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยแสดงออกต่อประชาชนทั่วไป และบุคคลอื่นสามารถร่วมการชุมนุมนั้นได้ ไม่ว่าการชุมนุมนั้นจะมีการเดินขบวนหรือเคลื่อนย้ายด้วยหรือไม่” ซึ่งหากต้องทำการชุมนุม จะต้องทำการแจ้งการชุมชุมสาธารณะ ต่อ สถานีตำรวจท้องที่ ภายใน 24 […]

สถานภาพอาชญากรรมประจำเดือน เม.ย. 2561

14/05/2018 nakorn 0

สภ.ท่าตูม สรุปสถานภาพอาชญากรรมโดยใช้ข้อมูลจากสถิติคดีอาญา 4 กลุ่ม ประจำเดือน เม.ย. 2561 เปรียบเทียบ 3 ปีย้อนหลังในเดือน เม.ย. 2559 2560 และ 2561 รายละเอียดตามภาพ

การประกันตัวผู้ต้องหา

12/05/2018 nakorn 0

สภ.ท่าตูม นำเสนอความรู้ในเรื่องการประกันตัวผู้ต้องหากันนะครับ เรื่องนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติได้วางแนวไว้ให้ข้าราชการตํารวจ หรือพนักงานสอบสวนปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้อํานาจ หรือการ ปฏิบัติหน้าที่ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา หรือกฎหมายอื่น ดังนั้น เพื่อให้การเรียกประกันหรือหลักประกันผู้ต้องหาในชั้นสอบสวนมีความเหมาะสมกับ พฤติการณ์แห่งคดี และไม่สร้างภาระแก่ผู้ต้องหาในชั้นสอบสวนในการที่จะได้รับการ ปล่อยชั่วคราวจนเกินควรแก่กรณี สํานักงานตํารวจแห่งชาติ จึงวางแนวทางเกี่ยวกับ การกําหนดวงเงินประกัน การกําหนดหลักทรัพย์ที่อาจใช้เป็นหลักประกัน และการใช้ บุคคลเป็นประกัน ในการปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาในชั้นสอบสวน ดังต่อไปนี้

เมื่อรับสายเจอแก็งคอลเซ็นเตอร์ ทำอย่างไรดี ?

11/05/2018 nakorn 0

สภ.ท่าตูม ขอนำเสนอความรู้ให้แก่ประชาชน กรณีเมื่อรับสายเจอแก็งคอลเซ็นเตอร์จะทำอย่างไรดี เมื่อรับสายเจอแก็งคอลเซนเตอร์ ควรทำอย่างไรดี ?

ชำระค่าปรับจราจรทางออนไลน์

11/05/2018 nakorn 0

สภ.ท่าตูม นำเสนอขั้นตอนและวิธีการชำระค่าปรับจราจรทางออนไลน์ ได้ใบสั่ง ก็จ่ายค่าปรับได้โดยไม่ต้องไปโรงพัก ด้วยบริการชำระค่าปรับออนไลน์

แจ้งเหตุด่วนเหตุร้าย ผ่าน Application ช่วยชีวิต Police I lert u

11/05/2018 nakorn 0

สภ.ท่าตูม นำเสนอทางเลือกในการแจ้งเหตุด่วนเหตุร้ายบนมือถือผ่านแอพพลิเคชั่น Police I Lert u Police i lert u แจ้งเหตุด่วน เหตุร้าย แจ้งเบาะแสถึงตำรวจผ่านสมาร์ทโฟน