ชุดสืบสวน สภ.ท่าตูม ตรวจยึดไม้พะยูง 66 ท่อน

31/05/2018 nakorn 0

วันที่ 30 พ.ค. 2561 เวลาประมาณ 23.30 น. พ.ต.อ.นคร ภู่รัตน์ ผกก.สภ.ท่าตูม ได้สั่งการให้ พ.ต.ท.ประกิต เหลืองวิลัย รอง ผกก.สส.สภ.ท่าตูม พ.ต.ท.มนูปกรณ์ ซ่อนกลิ่น พร้อมกำลังชุดสืบสวน สภ.ท่าตูม นำกำลังไปซุ่มจับแก๊งลักลอบค้าไม้พะยูง จากการสืบสวนทราบว่า คนร้ายจะเข้ามาขนไม้พะยูงที่แอบซุกซ่อนไว้ในบริเวณป่าใกล้วัดเขาพนมดิน ต.ท่าตูม อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์ […]

ประชุม กต.ตร. สภ.ท่าตูม

31/05/2018 nakorn 0

วันที่ 24 พ.ค. 2561 เวลาประมาณ 13.30 น. ณ ห้องประชุม ศปก.สภ.ท่าตูม พ.ต.อ.นคร ภู่รัตน์ ผกก.สภ.ท่าตูม และข้าราชการตำรวจ สภ.ท่าตูม ได้ให้การต้อนรับ นายกองทัศน์ สุวรรณนพวงศ์ ประธาน กต.ตร.สภ.ท่าตูม และ คณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานสถานีตำรวจ หรือที่เรียกว่า “กต.ตร.” ของ […]

ตรวจสอบการฝึก ภ.จว.สุรินทร์ ประจำปี พ.ศ.2561

23/05/2018 nakorn 0

วันที่ 23 พ.ค. 2561 เวลาประมาณ 09.30 น. ณ ลานหน้า สภ.ท่าตูม พ.ต.อ.เอกชัย ปรัชญาวุฒิรัตน์ รอง ผบก.ภ.จว.สุรินทร์ ได้เป็นประธานในการตรวจสอบการฝึกของข้าราชการตำรวจในสังกัด ภ.จว.สุรินทร์ ประจำปี พ.ศ.2561 โดยมี พ.ต.อ.นคร ภู่รัตน์ ผกก.สภ.ท่าตูม ให้การต้อนรับ  

48 เครื่องมือในการควบคุมฝูงชน

22/05/2018 nakorn 0

สภ.ท่าตูม นำเสนอข้อมูลที่เผยแพร่ผ่านเว๊ปไซต์ ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง เครื่องมือควบคุมฝูงชนในการชุมนุมสาธารณะ ประกาศระบุว่า โดยที่เป็นการสมควรกำหนดเครื่องมือควบคุมฝูงชน เพื่อให้การชุมนุมสาธารณะเป็นไปด้วยความสงบเรียบร้อย ไม่กระทบต่อความมั่นคงของชาติ ความปลอดภัยสาธารณะ ความสงบเรียบร้อย หรือศีลธรรมอันดี ตลอดจนสุขอนามัยของประชาชน หรือคุ้มครองความสะดวกของประชาชน ที่จะใช้ที่สาธารณะ และไม่กระทบสิทธิและเสรีภาพและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของผู้อื่น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา๕ วรรคหนึ่ง มาตรา ๑๙ วรรคเจ็ด และมาตรา ๒๔ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ […]

ความผิดฐานฟอกเงิน

21/05/2018 nakorn 0

วันนี้ สภ.ท่าตูม ขอนำเสนอ ความรู้ทางกฏหมายว่าด้วยความผิดฐานฟอกเงิน ซึ่งสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน หรือที่เรียกกันว่า ” ปปง.” ได้จัดทำคู่มือเผยแพร่ให้กับประชาชนได้ศึกษา สามารถอ่านและศึกษาทำความเข้าใจได้อย่างง่ายและชัดเจน เรามาดูบางส่วนของเอกสารฉบับดังกล่าวกัน เพื่อทำความเข้าใจเรื่อง การฟอกเงิน กันครับ และ สามารถ ดาวน์โหลดเอกสารฉบับเต็มได้ที่ Link >>>>http://www.amlo.go.th/index.php/th/component/banners/click/57  

การชุมนุมสาธารณะ

20/05/2018 nakorn 0

วันนี้ สภ.ท่าตูม จะได้นำเสนอความรู้เกี่ยวกับเรื่อง การชุมนุมสาธารณะ เรามาศึกษากันว่า การชุมนุมสาธารณะ คืออะไร ตามพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. 2558 (พ.ร.บ.ชุมนุมฯ) “การชุมนุมสาธารณะ คือ การชุมนุมของบุคคลในที่สาธารณะเพื่อเรียกร้อง สนับสนุน คัดค้าน หรือแสดงความคิดเห็นในเรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยแสดงออกต่อประชาชนทั่วไป และบุคคลอื่นสามารถร่วมการชุมนุมนั้นได้ ไม่ว่าการชุมนุมนั้นจะมีการเดินขบวนหรือเคลื่อนย้ายด้วยหรือไม่” ซึ่งหากต้องทำการชุมนุม จะต้องทำการแจ้งการชุมชุมสาธารณะ ต่อ สถานีตำรวจท้องที่ ภายใน 24 […]

สถานภาพอาชญากรรมประจำเดือน เม.ย. 2561

14/05/2018 nakorn 0

สภ.ท่าตูม สรุปสถานภาพอาชญากรรมโดยใช้ข้อมูลจากสถิติคดีอาญา 4 กลุ่ม ประจำเดือน เม.ย. 2561 เปรียบเทียบ 3 ปีย้อนหลังในเดือน เม.ย. 2559 2560 และ 2561 รายละเอียดตามภาพ

การประกันตัวผู้ต้องหา

12/05/2018 nakorn 0

สภ.ท่าตูม นำเสนอความรู้ในเรื่องการประกันตัวผู้ต้องหากันนะครับ เรื่องนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติได้วางแนวไว้ให้ข้าราชการตํารวจ หรือพนักงานสอบสวนปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้อํานาจ หรือการ ปฏิบัติหน้าที่ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา หรือกฎหมายอื่น ดังนั้น เพื่อให้การเรียกประกันหรือหลักประกันผู้ต้องหาในชั้นสอบสวนมีความเหมาะสมกับ พฤติการณ์แห่งคดี และไม่สร้างภาระแก่ผู้ต้องหาในชั้นสอบสวนในการที่จะได้รับการ ปล่อยชั่วคราวจนเกินควรแก่กรณี สํานักงานตํารวจแห่งชาติ จึงวางแนวทางเกี่ยวกับ การกําหนดวงเงินประกัน การกําหนดหลักทรัพย์ที่อาจใช้เป็นหลักประกัน และการใช้ บุคคลเป็นประกัน ในการปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาในชั้นสอบสวน ดังต่อไปนี้

เมื่อรับสายเจอแก็งคอลเซ็นเตอร์ ทำอย่างไรดี ?

11/05/2018 nakorn 0

สภ.ท่าตูม ขอนำเสนอความรู้ให้แก่ประชาชน กรณีเมื่อรับสายเจอแก็งคอลเซ็นเตอร์จะทำอย่างไรดี เมื่อรับสายเจอแก็งคอลเซนเตอร์ ควรทำอย่างไรดี ?