“โครงการประชาคมชุมชน/หมู่บ้าน (ต่อต้านยาเสพติด) ภ.3” สถานีตำรวจภูธรท่าตูม

เมื่อวันที่ 30 พ.ย. 61 เวลา 09.00 น. นายรองรัตน์​ จง​อุตส่าห์​ นายอำเภอท่าตูม เป็นประธานพิธีเปิด พร้อมด้วย พ.ต.อ.นคร ภู่รัตน์ ผกก.สภ.ท่าตูม ตาม “โครงการประชาคมชุมชน/หมู่บ้าน (ต่อต้านยาเสพติด)ภ.3” สถานีตำรวจภูธรท่าตูม ณ ห้องประชุม ศปก.สภ.ท่าตูม โดยได้รับความร่วมมือจากผู้แทนหน่วยงานกรมการปกครอง ทหาร กระทรวงสาธรณสุข กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นายก อบต., กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน พร้อมข้าราชการตำรวจในสังกัด ร่วมเปิดโครงการประชาคมฯ เพื่อเป็นมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในห้วง 3 เดือน โดยใช้แนวทางในการดำเนินโครงการประชาคมฯ ตามแนวทาง “โครงการแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชน กองทุนแม่ของแผ่นดิน”

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*