ดูสภาพการจราจร Live

ขั้นตอนการใช้งาน

1. คลิกที่ ดูแผนที่ขนาดใหญ่

2. คลิกที่เมนู มุมบนซ้ายของหน้าต่าง Google Maps

3. คลิกเลือก การจราจร