แบบฟอร์ม ขออนุญาตเดินทางช่วงเคอร์ฟิว หากมีเหตุจำเป็นต้องออกนอกเคหสถานช่วง 5 ทุ่มถึง ตี 4

ตัวอย่าง หนังสือรับรองความจำเป็นสำหรับผู้ปฏิบัติงาน และ แบบคำขออนุญาตให้เดินทางในห้วงเวลาห้ามออกนอกเคหสถาน
ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร (.docx)

อ่านเพิ่มเติม http://www.royalthaipolice.go.th/160463.php

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*