สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดรับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอก 5,200 อัตรา

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดรับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า
เพื่อบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ (นสต.)
จำนวน 5,200 อัตรา
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://rcm.edupol.org/

 – ประกาศรับสมัครฯ 25 – 28 ต.ค.61
 – รับสมัครฯ 30 ต.ค. – 6 พ.ย.61 นี้ ทาง http://www.policeadmission.org/
 – สอบ 25 พ.ย. 61

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*