สรุปผลการดำเนินการสัปดาห์ที่ 2 โครงการประชารัฐร่วมใจต้านภัยยาเสพติด(ปักกลด2)

สรุปผลการดำเนินการโครงการประชารัฐร่วมใจต้านภัยยาเสพติด(ปักกลด2) สภ.ท่าตูม สัปดาห์ที่ 2 ห้วงเวลาดำเนินการตั้งแต่วันที่ 26 มิ.ย.- 28 ก.ค. 2561 ณ วัดจำปาสะเอิง บ้านสะเอิง ม.5 ต.โพนครก อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*