“สภ.ท่าตูม ให้ความรู้กฏหมายจราจรและความปลอดภัยทางถนน”

เมื่อวันที่ 21 ก.พ. 2562 เวลา 13.00น.-14.30 น. ทีมงานจราจร สภ.ท่าตูม ให้ความรู้กฏหมายจราจรและความปลอดภัยทางถนนให้กับลูกเสือ-เนตรนารี(นักเรียนในสังกัดโรงเรียนขยายโกาสของอำเภอท่าตูมและอำเภอชุมพลบุรี)ที่ศาลาพันปีข้างแม่น้ำมูล ต.ท่าตูม อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์ โดยที่น้องๆได้ทั้งความรู้และเข้าใจในเรื่องกฏหมายจราจร,ความปลอดภัยทางถนนมากยิ่งขึ้น

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*