สถานภาพอาชญากรรมประจำเดือน เม.ย. 2561

สภ.ท่าตูม สรุปสถานภาพอาชญากรรมโดยใช้ข้อมูลจากสถิติคดีอาญา 4 กลุ่ม ประจำเดือน เม.ย. 2561 เปรียบเทียบ 3 ปีย้อนหลังในเดือน เม.ย. 2559 2560 และ 2561 รายละเอียดตามภาพ

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*