ตรวจเยี่ยม ชุดปฏิบัติการโครงการประชารัฐร่วมใจต้านภัยยาเสพติด(ปักกลด2)

เมื่อวันที่9ก.ค.61เวลา17.00น. พ.ต.อ.นคร ภู่รัตน์ ผกก.สภ.ท่าตูม ออกตรวจเยี่ยมชุดปฏิบัติการโครงการประชารัฐร่วมใจต้านภัยยาเสพติด(ปักกลด2) ณ วัดจำปาสะเอิง บ้านสะเอิง ม.5 ต.โพนครก อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์ พร้อมอบรมให้ความรู้ ทำความเข้าใจกลุ่มเด็กและเยาวชนในหมู่บ้าน ไม่ให้ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดและสิ่งผิดกฏหมายต่างๆ,เชิญชวนผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงฯให้มาเข้าร่วมโครงการฯ พร้อมทั้งได้สุ่มตรวจปัสสาวะบางส่วน โดยมีผู้นำชุมชนและผู้ปกครองเข้าร่วมรับฟังโครงการ

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*