“งานจราจร สภ.ท่าตูม ให้ความรู้ด้านการป้องกันอุบัติเหตุทางถนน ,การรักษากฎจราจรให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านบัลลังก์พงสวาย ต.ท่าตูม อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์”

เมื่อวันที่ 1 มี.ค. 62 เวลา 08.05 น. ร.ต.อ.กิตพัฒนชัย สุขบรรเทิง รอง สวป.สภ.ท่าตูม ร้อยเวรจราจร พร้อมด้วยชุดจราจร สภ.ท่าตูม ออกให้ความรู้ด้านการป้องกันอุบัติเหตุทางถนน การรักษากฎจราจรอย่างเคร่งครัด และส่งเสริมการสวมหมวก นิรภัย 100 % ตามโครงการการแก้ไขปัญหาและป้องกันอุบัติเหตุทางถนน(อบถ.ภ.3) และให้ความรู้ตามโครงการครู 5 นาที กับนักเรียนโรงเรียนบ้านบัลลังก์พงสวาย ต.ท่าตูม อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*