“งานจราจร สภ.ท่าตูม ให้ความรู้ด้านการป้องกันอุบัติเหตุทางถนน ,การรักษากฎจราจรให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านตูม(อนุกูลราษฎร์พัฒนา) อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์”

เมื่อวันที่ 27 ก.พ. 62 เวลา 08.05 น. ร.ต.ท.ศรุติ มีโชค ร้อยเวรจราจร พร้อมด้วยชุดจราจร ออกให้ความรู้ด้านการป้องกันอุบัติเหตุทางถนน การรักษากฎจราจรอย่างเคร่งครัด และส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย 100 % ตามโครงการการแก้ไขปัญหาและป้องกันอุบัติเหตุทางถนน(อบถ.ภ.3) และให้ความรู้ตามโครงการครู 5 นาทีให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านตูม(อนุกูลราษฎร์พัฒนา) อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*