ความผิดฐานฟอกเงิน

วันนี้ สภ.ท่าตูม ขอนำเสนอ ความรู้ทางกฏหมายว่าด้วยความผิดฐานฟอกเงิน ซึ่งสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน หรือที่เรียกกันว่า ” ปปง.” ได้จัดทำคู่มือเผยแพร่ให้กับประชาชนได้ศึกษา สามารถอ่านและศึกษาทำความเข้าใจได้อย่างง่ายและชัดเจน เรามาดูบางส่วนของเอกสารฉบับดังกล่าวกัน เพื่อทำความเข้าใจเรื่อง การฟอกเงิน กันครับ และ สามารถ ดาวน์โหลดเอกสารฉบับเต็มได้ที่ Link >>>>http://www.amlo.go.th/index.php/th/component/banners/click/57

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*